EU-kontroll

På vår avdeling på Myren utfører vi nå EU Kontroll på ditt kjøretøy!

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre skal kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret, og deretter hvert andre år

Større biler, drosjer og ambulanser skal kontrolleres i det andre kalenderåret, og deretter årlig.

Klikk her for å lese vegvesenets regelverk om EU kontrollen.

Sørg for å få EU Kontrollen gjort av fagfolk som kjenner mangfoldet, og som har god kunnskap om din bil!EU-kontroll bilde